Publicacións

Oficinas con horario estendido

Intervención da CIG na reunión do 4 de decembro

Comunicado primeira reunión

A empresa inicia o procedemento de modificación substancial das condicións de traballo e de inaplicación do Convenio Colectivo