Publicacións

Humor

Xa coñecen o horario, nos contarémoslle a verdade

Hai que traballar máis e cobrar menos (Díaz Ferrán)