Publicacións

25 novembro

Quilometraxe e dietas, así non hai acordo

Kamikazes comerciais

Problemas de costas por culpa do traballo na oficina?

Reunión negociación acordo compensación desprazamentos.

Proposta CIG compensación desprazamentos

Cobertura maternidade e horarios flexibles

Demandas xudiciais e denuncias Inspección