Publicacións

Queremos atención en galego, queremos traballo aquí!

Reunión para abordar o cambio Convenio persoal procedente Etcheverría

Acta de discrepancia para tratar de evitar que a empresa bonifique os cursos de Abanca Seguros

Informe remitido en relación aos xestores especialistas en previsión que pasarán a unha nova empresa

A empresa convocou unha reunión para implantar o novo recorte no Plan de Pensións.

Onde está Wally?

Nen sequera as administracións garanten o noso dereito a falar galego.