Acta de discrepancia para tratar de evitar que a empresa bonifique os cursos de Abanca Seguros

A empresa pretende bonificar a formación que facilitá ao persoal que pasará de xeito forzoso e fraudulento a Abanca Seguros. Para evitalo temos realizado informe negativo a través dunha acta de discrepancia.

Non se pode bonificar o que entendemos que é unha dobre fraude: tanto pola propia medida unilateral; como polo feito de realizalos dentro da xornada laboral, implicando ademais desprazamentos, e sen pagar, compensar e cotizar por esas horas extras.

Nos respondemos polo que facemos como CIG.

Comentarios