As sentenzas do Tribunal Supremo rebentan a negociación para implantar o rexistro de xornada

O Tribunal Supremo ditou sentenza no caso Abanca que, despois da de Bankia, senta xurisprudencia con-traria aos traballadores e traballadoras, xa que nega que as empresas teñan a obriga de rexistrar a xornada efectiva diaria. Despois desas sentenzas chegamos á reunión do 18 de maio, e tanto CECA coma AEB, decidiron dar por pechadas as negociacións, amosando que actuaron de mala fe ao longo de todo o proceso. 

Foron as patronais as que nos chamaron para abrir unha negociación, aguilloadas polas sentenzas favorables da Audiencia Nacional, os numerosos conflitos presentados e polas denuncias que fixemos nas Inspeccións de Traballo. Agora, despois dos fallos do Supremo, pensan que todo volveu á “normalidade” (que o persoal indefenso faga horas e non as cobre) e xa non precisan negociar. Nada máis lonxe, o conflito continúa. 

Coñecendo a patronal, xa iniciamos un proceso de mobilizacións e ultimamos novos conflitos, denuncias e outras actuacións. 

A CIG segue demandando a creación dun sistema de rexistro de xornada para comprobar que se cumpren os horarios pactados a nivel colectivo e para que se coticen as horas extras á Seguridade Social. 

Por último, agardamos que CCOO e UGT compartan realmente o noso criterio e que non volvan a asinar un só acordo sobre xornada e horario, sen que se inclúa o rexistro para garantir o seu cumprimento. Se as empresas queren defraudar, os sindicatos non podemos darlles o visto bo.

Comentarios