O 4 de setembro data máxima para presentar o Plan de Igoaldade de Abanca

A nosa preocupación pola situación das mulleres en Abanca, levounos a presentar unha denuncia na Inspección de Traballo que deu os seus froitos. Esta requeriu á empresa para que no prazo de 4 meses elabore unha diagnose e negocie un Plan de Igoaldade.

O 4 de setembro empresa e sindicatos deberemos comparecer na Inspección para presentar os documentos definitivos negociados.

Hoxe as mulleres somos o 50% do cadro de
persoal de Abanca, coa CIG teremos dereitos.

Comentarios