Abanca traspasará persoal a unha empresa de seguros

Ultima hora: Malia que a empresa non nos informou, pretende traspasar persoal da Entidade para unha nova empresa aseguradora por 2 anos. Queren 1 persoa por oficina para que leve a venda de seguros e plans de pensións, de xeito especializado.

Varios compañeiros nos indican que serán 70 persoas.

Unha vez mais demadamos información, malia que contamos con que non faciliten nada. A conduta antisindical de Abanca continua.

Comentarios