Aclaracións á nota de CCOO sobre a suba dos salarios

CCOO sacou un comunicado para todo o sector de aforro no que fala da suba dos salarios e dos distintos complementos establecidos no Convenio Colectivo. 

Na medida en que non é correcto para Abanca, queremos aclarar algúns puntos: 

O persoal de Abanca non cobrará o Plus Convenio Parte variable non se cobra. Froito dos acordos asinados en NCG e Abanca por parte de CCOO, UGT e CSICA.

A suba dun 1% do salario base non compensa as sucesivas baixadas asinadas a nivel de NCG e Abanca.

Compañeiros/as de CCOO, hai que ser mais prudentes nas comunicacións ao persoal.

Comentarios